Dzień świętego Patryka w naszej szkole

W piątek, 17 marca, obchodziliśmy Dzień Świętego Patryka, patrona Irlandii. Cieszymy się, że nasze propozycje spotkały się z zainteresowaniem uczniów naszej szkoły, którzy licznie wzięli w nich udział. W hallu głównym można było zapoznać się z faktami z życia Świętego oraz z ciekawostkami na temat Irlandii (prezentacja umieszczona na sztalugach) i wziąć udział w konkursie dotyczącym życia Świętego Patryka. Pieczę nad konkursem sprawowały Wasze koleżanki i koledzy z klasy 7a. Nagrodami w tej konkurencji były cukierki (odpowiedź na jedno pytanie) lub plus z języka angielskiego za cztery poprawne odpowiedzi na pytania.

              W hallu na pierwszym piętrze można było posłuchać muzyki irlandzkiej. O stronę techniczną zadbali Wasi koledzy z klasy 7a.  Można też było spotkać irlandzkiego skrzata częstującego cukierkami. Były to Wasze koleżanki z klasy 7c, które w tym dniu ubrane na zielono przemierzały korytarze i sale naszej szkoły dbając o to, by każdy uczeń skosztował choć jednego cukierka. Dzięki ich staraniom tak się stało.

              Kolejną propozycją były poszukiwania irlandzkich skrzatów. Zabawa ta polegała na tym, że w całej szkole, w różnych miejscach zostały ukryte obrazki irlandzkich skrzatów w zielonych strojach. Za odnalezienie obrazka ze skrzatem otrzymywało się nagrodę w postaci batonika. Poszukiwania skrzatów cieszyły się dużym powodzeniem i Wasze koleżanki z klasy 7c rozdały bardzo dużo batoników i cukierków w nagrodę za owocne poszukiwania.

Cała szkoła została przystrojona zielonymi koniczynkami, bibułkami i balonikami. Nauczyciele i uczniowie mieli zielone akcenty w ubiorach. Panowała wesoła i życzliwa atmosfera.

Dziękujemy!

Klasa 7a i 7c z wychowawczyniami: paniami Katarzyną Bliżewską i Krystyną Komendarczyk