Europejski Dzień Języków

European Day of Languages

Europäischer Tag der Sprachen

Z okazji Europejskiego Dnia Języków (ustanowionego z inicjatywy Rady Europy w 2001r. i obchodzonego  coroczne w całej Europie 26. września) pojawiły się  na szkolnych korytarzach karteczki ze słownictwem w 4 językach: niemieckim, angielskim, francuskim i  niderlandzkim. Uczniowie biorący udział w grze mieli za zadanie podporządkować poszczególne wyrazy do podanych języków. Dostrzegali podobieństwa między językami i internacjonalizmy. Na stołach pojawiły się do degustacji  tradycyjne dania niemieckie i przysmaki kuchni angielskiej.

Uczniom  przypadły  również do gustu   gry, quizy i zabawy językowe przeprowadzane na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego  w poniedziałek, 25 września i we wtorek 26 września. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w grach online np. Wordwall, planszowych oraz tradycyjnych łamigłówkach na kartkach papieru. Gry  online były przeprowadzane przy użyciu sprzętu z mobilnej pracowni komputerowej. Młodzież wykonała  pod kierunkiem nauczyciela anglisty i germanisty  plakaty  informujące o genezie EDJ oraz zapoznała się  z formami powitań w różnych językach europejskich. Został nagrany filmik, w którym uczniowie wypowiadają pozdrowienia w kilku językach trzymając w rękach flagi danych państw.

Nadrzędnym celem wszystkich lekcji było uświadomienie wszystkim uczącym się jak ważna jest nauka języków obcych. Dlatego tez na lekcji poznawali treści dotyczące korzyści płynących z władania językami obcymi i praktycznego ich wykorzystania w życiu codziennym, podczas wyjazdów turystycznych oraz w odbiorze informacji przekazywanych z różnych źródeł  medialnych.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy brali udział w obchodach Europejskiego Dnia Języków😉😉

a było ich BARDZO wielu.

Maria Mateuszczyk i Magdalena Bednarska