Frühstück auf Deutsch- Śniadanie po niemiecku

Realizacja treści programowych klasy siódmej na temat  posiłków  i ich składników odbyła się w praktyce. Omówiona, przez nauczyciela, na poprzednich lekcjach die Ernährungspyramide-piramida żywieniowa znalazła odzwierciedlenie w dzisiejszym śniadaniu. Śniadanie  było zdrowe i  odżywcze. Celem lekcji  było utrwalenie wiadomości z ww. tematu oraz ugruntowanie w uczniach prozdrowotnych nawyków żywieniowych. Miejsce pierwsze zajęły warzywa.