Hejt nie ma szans

Dnia 16.04.2024 roku odbył się wykład pt.  „Hejt nie ma szans”. Wykład poprowadziły trenerki mentalne p. Agnieszka Żółtowska i p. Katarzyna Lubowiecka.
Podczas wykładu Uczniowie otrzymali praktyczną wiedzę na temat tego:
– czym jest hejt,
– jak reagować i jak nie reagować na przemoc i mowę nienawiści z troska o samego siebie,
– jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej,
– jak budować odporność i pewność siebie gdy hejt atakuje.

Warto zapamiętać:
– hejt jest PRZEMOCĄ,
– każdy człowiek zasługuje na SZACUNEK,
– broniąc siebie mówisz STOP autorowi hejtu i dajesz komunikat, że takie działanie nie jest bezkarne,
– każda PRZEMOC wobec drugiego człowieka jest niedopuszczalna