Jąkanie u dzieci

Drodzy Rodzice, 

Chciałabym zwrócić uwagę na problem jąkania u dzieci. Jest to zaburzenie płynności mowy. Częstym objawem jąkania jest logofobia, czyli lęk przed mówieniem, wręcz unikanie mówienia.

Konsultacje i diagnozę określającą, czy jest to przemijająca rozwojowa niepłynność mowy czy jąkanie wczesnodziecięce, można przeprowadzić w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej „TOP” na ul.Raszyńskiej lub w Centrum Terapii i Rozwoju „Artysta Mowy”. Jest też możliwość skorzystania z turnusów terapeutycznych  wakacyjnych. 

Służę też radą i pomocą na terenie szkoły. 

Ewa Janik- logopeda