Pragniemy poinformować, że w roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno- Społecznego „Każdy inny- wszyscy równi „. Głównym celem projektu jest kształtowanie tolerancji i akceptacji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie empatii wobec nich. Projekt będzie realizowany w klasach piątych.