Konferencja „Włącz się w edukację włączającą”

Dnia 11.05.2023 r. odbyła się konferencja „Włącz się w edukację włączającą”, która została zorganizowana celem podsumowania dwóch lat pracy w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.  Nasza szkoła z wielkim zaangażowaniem włączyła się w realizację projektu. Podczas konferencji mogliśmy wysłuchać dyrektorów pięciu szkół i przedszkoli, które wzięły udział w projekcie:
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym,
Zespół Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu,
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach,
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym,
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomiankach.
W części drugiej wykładowej wystąpili prelegenci:
-Katarzyna Ostrowska Psychoterapeutka, psycholożka, pedagożka, superwizorka –  „Superwizja jako narzędzie wsparcia nauczycieli”
-Dawid Paweł Dziaduś Pedagog, doradca zawodowy, terapeuta, reedukator, nauczyciel akademicki, dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym „Sens indywidualizacji pracy z uczniem w codziennej praktyce szkolnej”
-Justyna Łukasiak Pedagożka resocjalizacyjna, specjalistka psychoterapii uzależnień i współuzależnienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Młodzież w świecie substancji psychoaktywnych”
-Alina Synakiewicz Pedagożka, edukatorka seksualna, trenerka umiejętności psychospołecznych „Jak wspierać transpłciowe dzieci i młodzież”
Dziękujemy Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii nr 1 oraz Fundacji Perie za zaproszenie do współtworzenia miejsca, które jest przyjazne dla każdego ucznia. Dziękujemy za wiele cennych inicjatyw.
Dziękujemy szkolnemu koordynatorowi projektu Pani Agnieszce Szcześniak.
Dziękujemy wszystkim Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom za zaangażowanie w realizację pilotażowego projektu.