Konkurs fotograficzny „Mój pupil”

W związku z Miesiącem dobroci dla zwierząt i Międzynarodowym dniem pupila serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. 

1. Organizatorami konkursu są: 

Uczniowie klasy  4a z wychowawcą  

2. Warunki udziału w konkursie: 

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie; 

Zdjęcia mogą być kolorowe lub czarno-białe; 

Na zdjęciu ma być obecne jedynie zwierzę; 

Każde zdjęcie musi być opisane i oddane w kopercie (imię i nazwisko autora, klasa oraz imię zwięrzątka); 

Zdjęcia oddajecie swoim wychowawcom. 

Prace należy składać do 05.11.2021r. 

Wszystkie fotografie powrócą do właścicieli po rozstrzygnięciu konkursu. 

3. Cele konkursu: 

-Zwrócenie uwagi na świat zwierząt domowych i zachęcenie do troski o nie. 

-Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych. 

-Zachęcenie uczniów do fotografowania, jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu. 

4. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 0-VIII. 

5. Kryteria oceny: 

-Walory merytoryczne – zgodność z celami konkursu, wartości poznawcze 

-Walory artystyczne – ogólne wrażenie, pomysłowość, oryginalność. 

-Kreatywność i śmieszne ujęcia naszych pupili 

6. Rozstrzygnięcie konkursu: 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie naszej szkoły i w dzienniku elektronicznym.  

Zachęcamy też kadrę pedagogiczną do podzielenia się fotografiami swoich zwierząt !!!  

Serdecznie zapraszamy do udziału w zabawie!