Konkurs savoir vivre

Savoir vivre na co dzień, czy od święta?

Na to pytanie w kreatywny sposób musieli odpowiedzieć Uczniowie, aby przejść do finału Konkursu. Sześciorgu z nich udało się to znakomicie. Odpowiedź na tka zadane pytanie zawarli w prezentacjach multimedialnych lub filmikach.

Pan Dyrektor wręczył wyróżnionym osobom Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Serdecznie gratulujemy!