Pierwszy Dzień Wiosny – ważne!

Uwaga, uwaga, uwaga. W dniu jutrzejszym (21 marca 2024 roku) z okazji
Pierwszego Dnia Wiosny zapraszamy Uczniów i Nauczycieli do wspólnej
zabawy w przywoływanie Wiosny.
Zasady gry:
1. W części szkolnej przeznaczonej dla klas I-III zostanie ukrytych 200
zielonych kartek, natomiast w części szkolnej dla klas IV-VIII SP
ukryjemy 200 niebieskich kartek. Każda kartka będzie opieczętowana i
będzie posiadała swój numer.
2. Kartki będą sukcesywnie umieszczane pomiędzy godziną 10.00-12.30.
3. Zadaniem Uczniów jest zebranie jak największej ilości kartek oraz
napisanie na każdej kartce odpowiedzi na pytanie Za co lubię wiosnę?.
Odpowiedzi od jednej osoby nie mogą się powtarzać.
4. Za każdą kartkę z odpowiedzią, która się nie powtarza w sekretariacie
szkoły do odbioru cukierek od Dyrektorów (do godziny 13.50).
5. Uczniowie klas I-III SP oraz Nauczyciele uczący w tych klasach,
zbierają tylko zielone kartki, a Uczniowie klas IV-VIII SP oraz
Nauczyciele uczący w tych klasach tylko niebieskie.
6. Zachęcamy do wspólnej zabawy i Waszej kreatywności !
Pięknego Pierwszego Dnia Wiosny
Dyrekcja szkoły