Sprzęt sportowy dla szkoły

W ramach działań profilaktycznych organizowanych na terenie szkoły, otrzymaliśmy sprzęt sportowy, który pozwoli uatrakcyjnić prowadzone zajęcia.

Bardzo dziękujemy Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomiankach za przekazanie sprzętu.