Szanuję co nasze!

Wraz z NOWYM ROKIEM ruszamy z akcją „Szanuję co nasze!”.

Akcja ma na celu promowanie dbania przez całą SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ o wyposażenie,
które służyć ma nam oraz kolejnym rocznikom UCZNIÓW.
To także zwrócenie uwagi na problem dewastacji oraz reagowania na takie incydenty nie tylko na terenie SZKOŁY, zarówno przez DZIECI, MŁODZIEŻ JAK I DOROSŁYCH!
Akcja potrwa do 16 lutego 2024 roku.