Wyniki egzaminu

Bardzo serdecznie gratulujemy Uczniom wysokich wyników na egzaminie!
Mamy nadzieję, że Wasza  ciężka praca pozwoli Wam dostać się do wymarzonych szkół.
Póki co szczegółowe wyniki z podziałem na województwa, powiaty i gminę ie znostały jeszcze udostępnione, ale już teraz wiemy, że Wasze średnie wyniki z każdego przedmiotu są wyższe niż wyniki krajowe.
W skali staninowej, której przedział wynosi od 1 do 9, gdzie czym wyższy punkt, tym lepszy wynik, nasi uczniowie zdobyli
– z języka polskiego 9 stanin (!!!)
– z matematyki 6 stanin
– z języka angielskiego 7 stanin
Warto również zaznaczyć, że wynik 80% i powyżej (czyli wynik bardzo
wysoki) zdobyło:
– z języka polskiego 72% uczniów
– z matematyki 30% uczniów
– z języka angielskiego 70% uczniów
Natomiast wynik poniżej 30%, który na maturze jest liczony jako brak
zdawalności uzyskało:
– z języka polskiego 0% uczniów
– z matematyki 15% uczniów
– z języka angielskiego 9% uczniów
Serdecznie podziękowania również dla Nauczycieli za duży wkład w przygotowanie Uczniów do tego jakże ważnego egzaminu.
Podziękowania dla Rodziców/Opiekunów za stałą współpracę i wsparcie.
Przypominam, że zaświadczenia wydawane będą 6 lipca 2023 roku w godzinach  12.00-15.30.