Bogactwo w różnorodności nie tylko w Międzynarodowym Dniu Tolerancji

W literaturze przedmiotu kraje niemieckojęzyczne występują często pod wspólnym „DACHl-em”. To akronim oznaczający 4 państwa tego obszaru językowego: D-Deutschland, A- Österreich, Ch – die Schweiz (łac. Confoederatio Helvetica) oraz L-Liechtenstein. Wspólnym mianownikiem dla wyżej wymienionych krajów jest oczywiście język niemiecki. To on w dużej mierze determinuje ich podobieństwa. Jednak na pierwszy plan wysuwa się również społeczna i kulturowa różnorodność względem siebie. Przejawia się to w legendach i baśniach, w muzyce ludowej i młodzieżowej, w znanych postaciach historii a także w tradycyjnych potrawach.
Mieszkańcy krajów niemieckojęzycznych to również obcokrajowcy, którzy jako swój dom wybrali Niemcy, Austrię, Szwajcarię czy Liechtenstein. Ponad 21% mieszkańców Niemiec pochodzi ze środowisk migracyjnych. Imigranci nie uczestniczą w życiu kulturalnym całego kraju, ale ich wpływ na środowiska lokalne jest znaczący. Niejako wrastają w miejsca osiedlenia. W ten sposób rdzenni mieszkańcy uczą się obcowania z przedstawicielami odmiennych kultur. Akceptują ich odmienność. Tolerancja to klucz do integracji.